info@protekvip.com.tr

BİZ KİMİZ


Günümüzde dengelerin değiştiği hassas bir coğrafyada yer alan ülkemiz için güvenlik kavramı eskiden olduğu gibi bugün de büyük önem taşımaktadır. Özellikle ülke içindeki güvenlik gereksinimi, yeni tehditler sonucunda artmaya devam etmektedir. Bu alanda artan taleplere cevap verebilmek için devlet kurumlarının yanı sıra özel sektörün de katılımının sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmış ve 5188 sayılı özel güvenlik kanununa geçilerek uygulanmaya başlanmıştır.

PROTEK VIP Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti. uluslararası bağlantıların, müşteri odaklı hedef politikaları ve eğitimli uzman kadrosu ile günümüzün ve geleceğin gerektirdiği özel güvenlik anlayışını oluşturmuş ve bu doğrultuda mevcut sistemini geliştirmeyi amaçlamıştır.

PROTEK VIP Güvenlik olarak; kuruluşumuzdan bu yana hızlı ancak kontrollü büyümemizin sonucunda artan sorumluluklarımız bizi müşterilerimizin güvenlik ihtiyaçlarına tam ve etkin çözümler sunulmasını sağlamak için ürün ve hizmet çizgimizi sürekli olarak geliştirmeye zorlamıştır. Kurumsallaşmış faaliyetlerin yurt içi ve yurt dışı bağlantıları ile sistem, eğitim, teknoloji ve prosedürlere bağlamış olan şirketimiz bir konumda bulunmaktadır.

İşbirliği içinde bulunduğumuz tüm kuruluşlara, çalışanlarımıza ve tüm müşterilerimize bize kattıkları ve artarak devam eden destekleri için teşekkür ederiz.

DEĞERLERİMİZ
Kurumumuz içinde ve dıșındaki ilișkilerimizde karșılıklı güven ve saygıyı temel prensip olarak kabul ederiz. Hedeflediğimiz sürekli değișim ve gelișmeyi bir hayat tarzı olarak görüyoruz. Sürekli yenilenen ve gelișen teknolojiyi yakından takip ederek yurt dıșından gelen bilgi transferleriyle kendimizi ve çalıșma ortaklarımızı, geleceğe hazırlarız.
MİSYONUMUZ

5188 sayılı özel güvenlik kanununa bağlı olarak genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olabilmek maksadıyla yasalarda verilen özel güvenlik ve koruma görevlerini yapabilecek; akademik bilgiye, hukukun üstünlüğüne inanmıș, insan haklarına saygılı çağdaș ve dinamik düșünce sistemini benimseyen, gelișen teknolojilere uyum sağlayabilecek uzman ve personel yetiștirmektir.

VİZYONUMUZ
Gelișen dünyada ve Türkiye’de güvenlik alanında meydana gelen her türlü teknolojik ve akademik bilgi gelișimini profesyonel kadrosu ile destekleyerek sektörde lider, yönlendirici, güvenilir, yenilikçi kurumsallașmıș bir firma olarak alanında en profesyonel olmayı hedeflemektedir.