info@protekvip.com.tr

HİZMETLER


SANAYİ GÜVENLİĞİ

Yeni Dünyanın dinamik değişken yapısında hızla yer değiştiren dengelerin var olduğu bir dönemde güncel sorunlardan kaynaklanan sebeplerden ötürü sanayi tesisleri gibi önemli kurumlar hedef haline gelebilmektedir. İç ve dış tehditlerin algılanmasıyla birlikte otomasyon ve fiziki teknolojik güvenlik önlemleriyle güçlendirilebilen tesislerin deneyimli personel ve güvenlik danışmanlığı ihtiyaçları giderek artmaktadır.

Sistemin ve personel periyodlar dahilinde denenerek güvenlik açıkları güncel olarak tespit dilmeli tesis yapısı ve ihtiyaçları göz önüne alınarak sistem yenilemeleri gündeme alınmalıdır. Tehdidi caydırmak, geciktirmek ve saptamak amacıyla güvenlik düzeni en yüksek standartlara ulaştırılmalıdır.

Bize Ulaşabilirsiniz