info@protekvip.com.tr

HİZMETLER


ACİL DURUM PLANLAMA

Uluslararası Know-How ile kriz yönetimi, tahliye, ilk müdahale, kalabalık yönetimi, gibi konuları kapsayan planlamada Protek Vip Güvenlik Hizmetleri kişi, kurum, ve kuruluşların yapısal özelliklerine uygun Kriz yönetimi esaslarına dayalı acil durum planlaması yapmaktadır.

Öncelikle can, sonra mal güvenliği ile kişi yada kuruluşun imajını esas alan planlama sürecinde tehditlerin ve risklerin belirlenmesi, seviyelendirilmesi, tanımlanması ve eğitim aşaması gelmektedir.

Farklı düzeylerde ve aşamalarda verilen eğitimler acil durumlarda uygulanması gereken öncelikli hususlara değinmekte, kriz anında çeşitli düzeylerdeki kişilerin acil durumlarda görevlendirilmesini ve görev kapsamında sevk ve idare koordinasyonunu kapsar.

 

 

 

 

UYGULAMA YÖNTEMİ

İşletmeye ait her bir yapı grubu için acil durum ayrı ayrı hazırlanıp daha sonra söz konusu işletme için tek bir yazılı plan oluşturulması konusunda ön inceleme yapılır. İnceleme yapılan gün tesis incelenir.

İşletmede Sunulan Hizmetler;

• Çalışanlar, acil durumlar konusunda eğitim seviyesi

• Fiziki mekanlarda yapısal olmayan ve risk yaratabilecek unsurların tespit edilmesi

• Kurumun acil durum geçmişi

• Daha önce mevcut olup kullanılan acil durum planları

• Mevcut acil durum ekipmanlarının durumu

• Söz konusu incelemenin ardından kuruma durum tespitlerini içeren yazılı bir rapor sunulur

• Raporda çözüm önerileri ve PROTEK VIP tarafından verilebilecek destek hizmetler açıklanır

• Acil durum planlarının hazırlanmasında destek sağlanması

• Senelik Acil durum tatbikat ve eğitim programlarının hazırlanması

• Acil durum prosedürlerinin uygulanıp uygulanmadığının denetimi

• Acil Durum çalışanlarının seçilmesi

• Yangına karşı mühendislik çözümleri                                                                                                      

Bize Ulaşabilirsiniz