info@protekvip.com.tr

HİZMETLER


GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

Global dünyada, dahili ve harici unsurlara bağlı olarak etkin risk minimizasyonu, kayıpların azalması ile, şirketlerin operasyonlarını geliştirmesine destek verir. Bu risklerin düşürülmesi için uygun teknolojinin ve fiziki altyapının bilinmesi gerekir. Ancak gerçekten bu bilgi varmı? Gerçekten bu risk etkin bir şekilde oluşmuş mu? Hangi teknoloji gerekli? Hangi teknoloji gereksiz? Uygun maliyet kavramı nedir? Maliyet-Fayda ilkesine dönük ekipman satın alınmış mı?

PROTEK VIP ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Kişi ve farklı ölçeklerdeki kurum ve kuruluşları kapsayan hizmetimizde tehdit ve risklerin seviyelendirilmesi yöntemiyle kısa ve uzun süreli danışmanlık hizmetleri yürütülmektedir.

İhtiyaçların belirlenmesi, mevcut sistem ve prosedürlerin incelenmesi, risk analiz ve tehdit değerlendirmelerinin çıkartılması danışmanlık sürecinin birkaç aşaması kapsamında olup projelerimiz yurt içi ve yurt dışından olmak suretiyle profesyonel uzmanlarca yürütülmektedir. Bu çalışmalar günlük faaliyetleri kesintiye uğratmadan gerçekleştirilerek güvenlik sisteminin projenin günlük rutini ile bütünleşmesini hazırlamaktadır.

 

PROTEK VIP Güvenlik ve Koruma Hizmetleri, bütün güvenlik önlemlerin incelenmesi fiziki veya elektronik güvenlik uygulamalarının tasarlanması ve öğrenilmesi, günlük aktivitelerin incelenmesi neticesinde mevcut güvenlik prosedürlerinin değerlendirilmesi, güncellenmesi, yeni çözüm önerileri sunarak ve güvenlik ile ilgili tüm prosedürleri oluşturarak etkin bir güvenlik sistemi oluşturmaktadır. Güvenlik programını projenin özel yapısına uyarlama ve güvenlik sistemini onun bütünleşik bir parçası haline getirmek suretiyle bu entegrasyon sağlanmaktadır.

Bu faaliyet görev tanımında güvenlik konusu yer alan güvenlik çalışanları ile birlikte diğer çalışanları da ilgilendirmektedir; motivasyon sağlama, eğitim, pratik ve denetim programı ile bütün sistem uygun bir şekilde kazandırılmaktadır.

Bilgi, fiziki tehdit, eleman tehditlerine karşın, stratejik konseptlere dayanarak üretilen çözümler en etkin sonuca varabilir ve şirketlerin iş amaçları ile bütünleşir. Üretilen çözümler birden fazla olup, güvenlik halkalarının birinin işlevini yapamıyor olması halinde, tümel sistemin çökmesine engel olmayı amaçlar.

PROTEK VIP bütçe kısıtlamaları konusunda çok titiz olup, maliyet-fayda ilkesine ve öncelikli risklere dönük en uygun projeleri gerçekleştirmeyi amaç edinmiştir.

PROTEK VIP KATMA DEĞERİ

Risk Asgari Değerlendirilmesi: Risk ve kayıpların önemli derecede indirilmesi. Bu tür risklerin asgariye indirilmesi, şirketlerin asli işleri olan konulara odaklanmasını sağlar. Maliyet Asgari Değerlendirmesi: Mevcut risklere odaklanarak, altyapı yatırımı konusunda önemli derecede maliyeti azaltılması. Dahili Yeteneklerin Yetiştirilmesi: Proje esnasında PROTEK VIP know-how ve bilgi transferinde bulunur. Bu bilgi birikimi müşterinin uzun vadede riskler ile mücadelede günlük bazda hareket kabiliyeti sağlar. 

Bize Ulaşabilirsiniz