info@protekvip.com.tr

ÇÖZÜMLER


RİSK MÜHENDİSLİĞİ

PROTEK VIP çözümleri bir sinerji içinde birden fazla çözümü entegre etmekten geçer, bunlar:

Kapsamlı Güvenlik Araştırma Raporu: Kurumun sahip olduğu riskleri ortaya çıkarmak, bunları bilgi ve istatistiklere göre önceliklendirmek, insan, teknik, prosedür, bilgi ve kontrol yöntemleri ile entegre edip sunmaktır. Bu rapor, ileride yapılması gerekecek olan temel tavsiyelerin bir tasarımı görünümündedir.

Güvenlik Mühendisliği: Maliyet-Fayda ilkesine dönük, insan faktörünün kullanacağı en etkin teknik sistemi tasarlamak.

Eleman: İnsan Kaynağı, güvenlik yapılanmalarında odak noktayı taşımaktadır.

Bu kaynağın etkisini arttırabilmek için 3 esas hizmet verilir:

Seçim: Projenin niteliğine bağlı olarak eleman kalitesi değişmektedir,

Eğitim: PROTEK VIP ‘in yarattığı multi-media ortamdaki ileri seviye mesleki eğitimleri, yüksek motivasyon ve farkındalığı yüksek eleman yetiştirmeyi amaçlamıştır. Teorik eğitimlerin yanı sıra, farklı risklerin sonuçlarını gösterme amacı ile değişik günlük hayat simülasyon çalışmaları eğitim programına ek hizmet olarak sunulur. Acil bir durumda oluşacak şok ve panik durumlarını asgariye indirmeyi amaçlayan bu çalışmalar, elemanların motivasyonunu yükseltir.

Denetim: Sistemler nadiren kendilerini ispatlama fırsatları olur, bu nedenle elemanların aslen rutine girmelerini engellemek için, sistem testleri ve denetim faaliyetleri projenin hayatta kalmasını sağlar.

Hiçbir önlem, karmaşık bir güvenlik sorununun çözümünde tek başına etkili olamaz. Bu nedenle hassas olarak nitelendirilen ve yüksek risk olarak sınıflandırılan noktalarda, güvenlik personelinin ve araçlarının yerleşimine göre uygun sistemler geliştirilmelidir.

Güvenlik Prosedürleri: Rutin ve Acil prosedürlerin yazımı bir güvenlik sisteminin önemli unsurlarından biridir. Prosedürün acil ve rutinde, basit fakat odaklı olması icap eder. Prosedürler kapsamlı olmalı ve güvenlik görevlilerine kendi insiyatiflerini kullanmalarını asgariye indirmelidir.

Bilgi Desteği: Modus Operandi, yada suçun tarzı dinamik ve sürekli değişkendir. Bu nedenle, değişikliklerin takibi, istatistiki olarak derlenmesi ve ihtiyaç çerçevesinde müşteriye aktarımı PROTEK VIP ‘in hizmetleri arasındadır.