info@protekvip.com.tr

ÇÖZÜMLER


GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

Global dünyada, dâhili ve harici unsurlara bağlı olarak etkin risk minimizasyonu, kayıpların azalması ile şirketlerin operasyonların geliştirilmesine destek verir. Bu risklerin düşürülmesi için uygun teknolojinin ve fiziki altyapının bilinmesi gerekir. Ancak gerçekten bu bilgi var mı? Gerçekten bu risk etkin bir şekilde oluşmuş mu? Hangi teknoloji gerekli? Hangi teknoloji gereksiz? Uygun maliyet kavramı nedir? Maliyet-Fayda ilkesine dönük ekipman satın alınmış mı?
 

PROTEK VIP ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Kişi ve farklı ölçeklerdeki kurum ve kuruluşları kapsayan hizmetinizde tehdit ve risklerin seviyelendirilmesi yöntemiyle kısa ve uzun süreli danışmanlık hizmetleriyle yürütülmektedir. İhtiyaçların belirlenmesi, mevcut sistem ve prosedürlerin incelenmesi, risk analiz ve tehdit değerlendirmelerinin çıkartılması danışmanlık sürecinin birkaç aşaması kapsamında olup projelerimiz yurt içi ve yurt dışından olmak suretiyle profesyonel uzmanlarca yürütülmektedir. Bu çalışmalar günlük faaliyetleri kesintiye uğratmadan gerçekleştirilerek güvenlik sisteminin projenin günlük rutini ile bütünleşmesini hazırlamaktadır. PROTEK VIP Güvenlik ve Koruma Hizmetleri, bütün güvenlik önlemlerin incelenmesi fiziki veya elektronik güvenlik uygulamalarının tasarlanması ve öğrenilmesi, günlük aktivitelerin incelenmesi neticesinde mevcut güvenlik prosedürlerinin değerlendirilmesi, güncellenmesi, yeni çözüm önerileri sunarak ve güvenlik ilke ilgili tüm prosedürleri oluşturarak etkin bir güvenlik sistemi oluşturmaktadır. Güvenlik programını projenin özel yapısına uyarlama ve güvenlik sistemini onun bütünleşik bir parçası haline getirmek suretiyle bu entegrasyon sağlanmaktadır. Bu faaliyet görev tanımında güvenlik konusu yer alan güvenlik çalışanları ile birlikte diğer çalışanları da ilgilendirmektedir; motivasyon sağlama, eğitim, pratik ve denetim programı ile bütün sistem uygun bir şekilde kazandırılmaktadır. Bilgi, fiziki tehdit, eleman tehditlerine karşın, stratejik konseptlere dayanarak üretilen çözümler en etkin sonuca varabilir ve şirketlerin iş amaçları ile bütünleşir. Üretilen çözümler birden fazla olup, güvenlik halkalarının birinin işlevini yapamıyor olması halinde, tümel sistemin çökmesine engel olmayı amaçlar. PROTEK VIP bütçe kısıtlamaları konusunda çok titiz olup, maliyet-fayda ilkesine ve öncelikli risklere dönük en uygun projeleri gerçekleştirmeyi amaç edinmiştir.
 

PROTEK VIP KATMA DEĞERİ

Risk Asgari Değerlendirilmesi: Risk ve kayıpların önemli derecede indirilmesi. Bu tür risklerin asgariye indirilmesi, şirketlerin asli işleri olan konulara odaklanmasını sağlar.
Maliyet Asgari Değerlendirilmesi: Mevcut risklere odaklanarak, altyapı yatırımı konusunda önemli derecede maliyeti azaltılması.
Dâhili Yeteneklerin Yetiştirilmesi: Proje esnasında PROTEK VIP know-how ve bilgi transferinde bulunur. Bu bilgi birikimi müşterinin uzun vadede riskler ile mücadelede günlük bazda hareket kabiliyeti sağlar.
 

ACİL DURUM PLANLAMA

Uluslararası Know-How ile kriz yönetimi, tahliye, ilk müdahale, kalabalık yönetimi, gibi konuları kapsayan planlamada Protek Vip Güvenlik Hizmetleri kişi, kurum ve kuruluşların yapısal özelliklerine uygun Kriz yönetimi esaslarına dayalı acil durum planlaması yapmaktadır.
Öncelikle can, sonra mal güvenliği ile kişi ya da kuruluşun imajını esas alan planlama sürecinde tehditlerin ve risklerin belirlenmesi, seviyelendirilmesi, tanımlanması ve eğitim aşaması gelmektedir. Farklı düzeylerde ve aşamalarda verilen eğitimler acil durumlarda uygulanması gereken öncelikli hususlara değinmekte, kriz anında çeşitli düzeylerdeki kişilerin acil durumlarda görevlendirilmesini ve görev kapsamında sevk ve idare koordinasyonunu kapsar.
 

UYGULAMA YÖNTEMİ

İşletmeye ait her bir yapı grubu için acil durum ayrı ayrı hazırlanıp daha sonra söz konusu işletme için tek bir yazılı plan oluşturulması konusunda ön inceleme yapılır. İnceleme yapılan gün tesis incelenir.

İşletmede Sunulan Hizmetler;
Çalışanlar, acil durumlar konusunda eğitim seviyesi
Fiziki mekanlarda yapısal olmayan ve risk yaratabilecek unsurların tespit edilmesi
Kurumun acil durum geçmişi